Co to jest wirtualny hub?

Wirtualny węzeł (ang. Virtual Hub) ENERGIC OD (VH) jest pojedynczym punktem dostępu do zharmonizowanych otwartych danych geoprzestrzennych. Otwarte dane geoprzestrzenne są udostępniane przez wiele systemów rozproszonych i w różnych formach, z heterogenicznymi interfejsami do wyszukiwania i dostępu oraz różnymi metadanymi i modelami danych. Dlatego deweloper nie dysponujący wirtualnym węzłem musi, podczas wykorzystania otwartych danych geoprzestrzennych, spędzić wiele czasu na poszukiwaniu użytecznych danych i próbować stać się ekspertem w zakresie wielu różnych tematów. Co więcej, aplikacje nie powinny tracić mocy obliczeniowej i czasu na zharmonizowanie pobieranych informacji, zanim będą mogli z nich korzystać. VH rozwiązuje te problemy łącząc niejednorodne źródła danych i udostępniając otwarte dane przestrzenne poprzez jeden lub więcej jednorodnych interfejsów, stosując wspólny format, układ odniesienia i rozdzielczość. Czyniąc to, VH znacznie ułatwia korzystanie z otwartych danych geoprzestrzennych, rozwiązując problemy dotyczące interoperacyjności i umożliwiając programistom skoncentrowanie się na logice aplikacji.

 

Co oferują wirtualne węzły?

VH dostarczają dwie główne funkcje:

1. Semantycznie udoskonalone wyszukiwanie otwartych danych geoprzestrzennych: użytkownik może poprosić VH o udostępnienie listy dostępnych zbiorów danych wyselekcjonowanych pod kątem zasięgu geograficznego, zakresu czasowego, dostawcy danych, słów kluczowych. VH potrafi semantycznie interpretować słowa kluczowe za pomocą zewnętrznych baz wiedzy. Jeśli na przykład słowo kluczowe jest w języku angielskim, a baza wiedzy udostępnia tłumaczenie w innych językach, wówczas podczas procesu wyszukiwania będą brane pod uwagę zbiory danych ze wszystkich języków.

2. Zharmonizowany dostęp do otwartych danych geoprzestrzennych: użytkownik może poprosić VH o dostarczenie zestawu danych identyfikowanych przez adres internetowy (adres URL, na przykład uzyskany przez wstępne zapytanie wyszukiwawcze). Na żądanie dane mogą być również przetwarzane w locie w celu selekcji (wybór danych o określonej wielkości czasowo-przestrzennej), przekształceń odwzorowawczych (zmiana układu odniesienia), resampling (zmiana rozdzielczości) czy konwersja formatu.

 

Znajdowanie i dostęp do otwartych danych geoprzestrzennych

Pomimo tego, że wszystkie VH posiadają takie same funkcje, każdy VH różni się pod względem realizowanych celów. Dany VH może mieć zasięg krajowy lub regionalny udostępniający jedynie dane otwarte na określonym obszarze, inny VH może mieć określony zakres tematyczny udostępniając otwarte dane przydatne dla określonej grupy aplikacji. To rzutuje na rodzaj danych dostępnych za pośrednictwem konkretnego VH, na ukierunkowanie wyszukiwania semantycznego, na format udostępnianych danych czy obsługiwanych  układów odniesienia współrzędnych.

Zarządzający wirtualnym węzłem decyduje o jego konfiguracji. Użytkownik może sprawdzić charakterystykę VH oraz zbiory danych dostępne poprzez portal danego VH.

 

Jak jest wdrożony VH?

Techniczne informacje dotyczące wdrażania ENERGIC OD VH są dostępne dla zainteresowanych osób w produkcie projektu "Wirtualne Węzły - architektura systemu (drugie wydanie)" przygotowanym przez ENERGIC OD.

ENERGIC OD - it's your turn to create your application

ENERGIC OD - it's your turn to create your application

Play Video

Europejski Węzeł Wirtualny

Otwarte dane geoprzestrzenne na wyciągnięcie ręki

EN / DE / ES / FR / IT / PL